Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vadného zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost mezi prodávajícím a kupujícím, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Kupující je povinen po převzetí zboží jej prohlédnout a případné zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu. Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o vadě předem věděl nebo vadu sám způsobil.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží od přepravní služby.
Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, resp. nesprávné údržby.

Uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující odesláním reklamačního listu na e-mail obchod@kuna-store.cz a odesláním zboží po předchozí domluvě s prodávájícím. Zásilky, které jsou doručovány na dobírku, nebudou prodávajícím přijaty. Prodávající potvrdí e-mailem přijetí reklamace neprodleně po jejím doručení. K reklamovanému zboží musí být přiložen příslušný prodejní doklad. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se rovněž nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Pro kontaktování zákaznického servisu ohledně otázek týkajících se reklamačního oprávnění nás kontakujte na e-mail: obchod@kuna-store.cz

Potřebujete se s námi spojit: napište nám